Plat dak isoleren

De kostprijs van je dakisolatie hangt af van verschillende factoren. Ook een plat dak isoleren is een investering die zeker de moeite loont. Tot voor een tiental jaar gebeurde dit amper, maar intussen is het besef doorgedrongen dat wie zijn plat dak (hoe oud het ook is) isoleert veel geld kan besparen.

Toch ga je best niet over één nacht ijs, want er zijn tal van plaatsingsmethoden en diverse materialen om je plat dak mee te isoleren.

Veel bestaande woningen met een plat dak zijn niet of slecht geïsoleerd. Zeker bij oudere woningen is dat het geval, maar ook heel wat meer recente huizen met een plat dak verliezen via dat dak heel wat warmte omdat het niet of onvoldoende geïsoleerd is. Eigenlijk onbegrijpelijk, want bij een niet-geïsoleerd plat dak stijgt de warmte letterlijk door het dak naar buiten en jaag je je energiefactuur de hoogte in.

Een plat dak isoleren wordt verplicht

Nog een reden die je tot nadenken moet stemmen om te overwegen om toch je plat dak te isoleren is de politiek van de Vlaamse regering. Die heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen. Deze norm is vanaf 1 januari 2015 in voege en zal stapsgewijze het ontbreken aan dakisolatie (of onvoldoende) isolatie zwaarder doen doorwegen bij het evalueren van de kwaliteit van een woning.

Meer zelfs, vanaf 2020 zal het mogelijk zijn dat een woning die onvoldoende dakisolatie heeft ongeschikt verklaard wordt en niet langer verhuurd kan worden! Eigenaars van een woning kunnen zich dus maar beter in orde stellen met de wetgeving.

Is je plat dak niet, of onvoldoende geïsoleerd? Geen paniek, ook het na-isoleren van je plat dak is gelukkig perfect mogelijk. Gelukkig zijn er een aantal gespecialiseerde firma’s die je met raad en daad kunnen bijstaan.

Om te weten welke isolatie het best geschikt is voor jouw plat dak, moet er eerst gekeken worden naar de specifieke opbouw van je dak. Hierbij zijn er drie verschillende methodes mogelijk die elk hun eigen voordelen maar ook nadelen hebben.

Koud dak

Bij een koud dak wordt het plat dak geïsoleerd langs de binnenzijde, dus de onderzijde van het dakbeschot. Het dak zelf wordt niet opgewarmd door de ruimte eronder en ondergaat de invloed van de schommelingen van de temperatuur zoals extreme hitte of koude. Gevolg is dat de constructie van het dak en de afdichtende laag gaan krimpen en uitzetten. Ook kan bij een koud dak de isolatie het vocht uit de kamer absorberen, wat de isolatiewaarde gevoelig naar beneden haalt. En daar wordt niemand vrolijk van…

Een koud plat dak moet zoveel mogelijk vermeden worden, maar in sommige gevallen heb je geen keuze. En dan geldt het principe dat een koud plat geïsoleerd dak nog altijd beter is dan een dak dat helemaal niet geïsoleerd is…

Hoe een koud plat dak isoleren?

Bij het isoleren van een plat dak volgens het koud-dakprincipe wordt gebruikgemaakt van een dampdicht scherm. De meest gebruikte materialen zijn glaswol en rotswol. Deze materialen kunnen aangebracht worden tussen de balken van het dakbeschot (de spanten). Rotswol heeft bovendien goede eigenschappen als akoestische isolatie.

Warm dak

Een warm dak is een isolatiemethode waarbij de draagconstructie wel geïsoleerd kan worden. Deze dakisolatie wordt langs de buitenzijde van de constructie van het dak geïnstalleerd en dit heeft duidelijke voordelen:

  • De constructiematerialen zitten mee in de constructieschil waardoor het isoleren materiaal een extra beschermende werking heeft.
  •  Bovenop de isolatie komt een extra afdekking in de vorm van een waterwerende laag.
  • Deze vorm van isoleren van je plat dak is te verkiezen omdat ze ervoor zorgt dat de constructie van je dak ten gevolge van de temperatuur minder gaat uitzetten of krimpen. Dit vermindert uiteraard het risico op krimpen, barsten en scheuren.
  • Een warm plat dak doet bovendien dienst als buffer. Overdag wordt de warmte opgeslagen, en deze warmte zal bij het afkoelen ’s nachts geleidelijk weer vrij gegeven worden.

Hoe een warm plat dak isoleren?

Bij een warm plat dak wordt eerst een dampwerende laag aangebracht die belet dat de vochtige lucht eronder in het isolatiemateriaal gaat condenseren. Op deze folie komen isolatieplaten die bestand zijn tegen uitzetten en krimpen uit materialen zoals PIR, EPS en XPS.

Omgekeerd dak

Dit is de derde optie om een plat dak te isoleren. Het omgekeerd dak gaat nog een stap verder dan het warm plat dak. Deze methode wordt doorgaans gebruikt wanneer het de bedoeling is om de bestaande dakbedekking te behouden. Bij het omgekeerd plat dak komt het isolatiemateriaal bovenop de al bestaande dakafdichting.

Groot voordeel van dit systeem is de beschermende werking die uitgaat van het isolatiemateriaal. De bestaande dakbedekking zorgt voor de uiteindelijke waterkering en het dak wordt langzaam mee opgewarmd samen met de ruimte eronder. Dit maakt dat het omgekeerd plat dak minder onderhevig is aan de schommelingen van de temperatuur zoals grote hitte of extreme koude.

De isolerende werking van het omgekeerd plat dak is weliswaar minder dan het warm dak, maar anderzijds liggen de kosten ook een stuk lager.

Hoe een omgekeerd plat dak isoleren?

Het omgekeerd plat dak vertrekt van de bestaande dakbedekking. Hier worden vochtbestendige platen op aangebracht. Deze platen worden afgedekt met ballastmateriaal zoals tegels of grind. Dit materiaal moet ervoor zorgen dat de isolatie goed blijft liggen en zijn werking doet. Vooral bij is dit een snelle en handige methode en er is ook geen extra dampscherm nodig. Wel moet de constructie van je dak de extra ballast aankunnen en is het moeilijker werken in de hoeken.

Prijzen plat dak isoleren

Je plat dak isoleren is een optie die je zeker moet overwegen, want je kan er de energiefactuur gevoelig mee verminderen. Bovendien zorgt het voor extra wooncomfort: lekker warm in de winter en heerlijk koel in de zomer!

Een plat dak isoleren is geen eenvoudige klus om zomaar eventjes zelf uit te voeren. Bij een foutieve plaatsing is de kans op vochtproblemen erg groot. Het kan er zelfs toe leiden dat de volledige constructie van je dak opnieuw moet uitgevoerd worden. Het is dus zeker geen werkje om zelf lichtzinnig te doen.

Richtprijzen voor materialen isolatie plat dak per m² en geschatte levensduur

Bitumen €40 – €50 (incl. btw & montage) 20-30 jaar
EPDM €50 – €80 (incl. btw & montage) 40-50 jaar
PVC €45 – €80 (incl. btw & montage) 20-30 jaar
Groendak €40 – €80 (incl. btw & montage) 50-60 jaar

Maak dus grondig je huiswerk en informeer je goed welke techniek en materialen je moet gebruiken om jouw plat dak volgens de regels van de kunst te isoleren. Best doe je beroep op de expertise van een vakman die de nodige ervaring kan voorleggen en je ook informatie weet te geven in verband met eventuele premies voor het isoleren van je plat dak. Vraag dus zeker de prijzen na en je zal zien dat je aangenaam verrast zal zijn.